Košík je prázdný

Zavřít

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodejce
Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do jednoho pracovního dne od připsání platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

Při vyřizování objednávek poštou si vyhrazujeme právo odmítnout vyřídit objednávku zákazníkovi, který dříve bezdůvodně odmítl převzít a/nebo uhradit objednané zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Práva a povinnosti nakupujícícího
a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, dobírka).
c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 
Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být porušen igelitový přebal u publikací, nesmí jít o noviny, periodika a časopisy.
Nakupující doručí zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

NO ORDINARY HEROES
Klára Vöröšová
Moskevská 41
Praha 10
101 00
 
d) Nakupující má právo na výmazání svých osobních údajů z databáze zákazníků noordinaryheroes.cz, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele (případně emailem na info@noordinaryheroes.cz). V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
e) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 10 pracovních dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Reklamační řád
Pokud bude zaslané zboží poškozené, nebo naleznete jakoukoli závadu, oznamte nám laskavě toto zjištění jednou z obvyklých forem (e-mail, telefonicky, nebo písemně na níže uvedenou reklamační adresu). Obratem Vás budeme kontaktovat. Při vyřizování reklamace bude postupováno následujícím způsobem:

Poškozené zboží, nebo zboží se zjištěnou vadou Vám vyměníme. K tomu je nutné zboží zaslat na naši adresu s uvedením informace, o jakou závadu se jedná (co je reklamováno). Ke zboží je nutné přiložit veškeré listiny, které s ním byly zaslány. Nejpozději do 3 pracovních dnů Vás budeme informovat, jak jsme reklamaci vyřídili.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží dle § 53, odst.7 OZ)
Kupující má právo podle § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.
Do zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen vložit kopii daňového dokladu, který obdržel od prodávajícího se zbožím. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

Kupující není oprávněn odstoupit v těchto případech od kupní smlouvy na dodávku:
Jedná-li se o noviny, periodika a časopisy. V případě, kdy kupující u jakékoliv publikace porušil originální ochranný plastový obal (ochranná fólie).

Vyřízení reklamace
a) Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
b) Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
c) Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 40/1964 Sb (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 22. května 2014 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.