Košík je prázdný

Zavřít

Ochrana Vašich údajů

Při vyplnění objednávky dává zákazník současně souhlas se shromažďováním a archivováním zaslaných osobních údajů, týkajících se objednávky. Zaslaná data zásadně nesdělujeme třetím osobám. V nutném rozsahu se s nimi mohou seznámit pouze ty subjekty, které s vyřízením objednávky profesně souvisí (pošta, banka, doručovatel).

Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány v databázi prodávajícího.

Informace o novinkách zákazník získává na základě vlastní žádosti - registrace své osoby a následně také registraci v systému zasílání informací (newsletter). Nepřeje-li si zákazník již nadále dostávat tyto informace, lze stejným způsobem registraci zrušit. Z těchto i dalších důvodů doporučujeme pečlivě zaznamenat registrační jméno a heslo a tyto údaje nesdělovat jiným osobám.

Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li jej o to písemnou formou (nebo emailem). Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti (případně emailem) veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

Všeobecné obchodní podmínky, jejich součástí je i ochrana osobních údajů, nabývají účinnosti 22. května 2014 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.